SPIP

\\ Rada základní a mateřské školy

Rada základní a mateřské školy je oficiálním orgánem s poměrným zastoupením, kde zasedají zástupci rodičů jedenkrát v každém trimestru a plní následující funkce :
« Rada schvaluje školní řád základní a mateřské školy na základě návrhu předloženého ředitelem základní a mateřské školy.
Tato rada je poradním orgánem a je povinně konzultována v otázkách týkajících se fungování a života školy, a to zejména na téma :
-  pedagogická organizace
-  organizace doby výuky a kalendáře školních prázdnin
-  projekt základní a mateřské školy, případně projekt Francouzského lycea v části týkající se 1. stupně, jehož návrh podává pedagogická rada.
-  zvláštní opatření k zajištění lepšího využívání zdrojů přidělených škole
-  podmínky přizpůsobení školní docházky žáků se specifickými výukovými potřebami s přihlédnutím k místním omezením
-  projekt a organizace školních pobytů (škola v přírodě...)
-  otázky týkající se hygieny, zdraví a bezpečnosti žáků
-  zásady výběru pedagogických pomůcek a materiálů
-  otázky týkající se komunikace s rodiči žáků a jejich začleňování do života školy »
oběžník agentury aefe n°1990 z 25/8/2015

Zasedání Rady základní a mateřské školy probíhají ve francouzštině, tak jako veškerá zasedáních poradních či rozhodovacích orgánů naší školy.

Po kliknutí na tento odkaz si můžete přečíst zápisy ze zasedání Rady.


Conseil d’école du 15 novembre 2016

Conseil d’école du 7 mars 2017

Conseil d’école du 13 juin 2017

Conseil d’école du 7 novembre 2017

Elus au Conseil d’École (2017-2018)