SPIP

\\ Livreval

Základní a mateřská škola informuje rodiče o výsledcích a pokrocích jejich dítěte v průběhu školního roku na konci každého období vymezeného prázdninami, tj. na konci tzv. « période ».

V základní škole je rodičům předáváno hodnocení formou elektronické žákovské knížky v internetovém programu Livreval.

V mateřské škole se žákovy pokroky zapisují v průběhu celého školního roku do žákovského sešitu a elektronická žákovská knížka je vydávána na konci školního roku.

Vyučující poskytují rodičům na požádání individuální pohovory o studijních výsledcích dítěte. Doporučujeme rodičům, aby si dojednali individuální pohovor s učitelem alespoň jednou ročně. Spolupráce mezi školou a rodiči odvíjející se v atmosféře vzájemné důvěry je základem žákova dobrého školního prospěchu.


.

Návod k použití