SPIP

\\ Ze života školy

V této rubrice najdete informace o různých sportovních a kulturních aktivitách pro naše žáky, např. literární soutěže a setkání, sprotovní klání a další události.

Mettre les voiles

Stormy Zoomday

Moment de recueillement

Cache-cache

La Mer de Charles Trénet

Parents

Reprise des cours en présentiel

110 choristes au LFP

Semaine Olympique et Parlympique

1er Forum de l’innovation pédagogique