SPIP

\\ Ze života školy

V této rubrice najdete informace o různých sportovních a kulturních aktivitách pro naše žáky, např. literární soutěže a setkání, sprotovní klání a další události.

110 choristes au LFP

Semaine Olympique et Parlympique

1er Forum de l’innovation pédagogique

Cérémonie du 11 Novembre

Francofoulées 2019

Les Éveillés du printemps

Parcours dans la mémoire d’un siècle

Flotte au vent flotte le navire

Cérémonie du 11 Novembre

Nuit du badminton