SPIP

\\ Bilingvní sekce

BILINGVNÍ SEKCE VE FRANCOUZSKÉM LYCEU V PRAZE

Příprava pro přestup na francouzskou školu

Struktura, program, organizace

Dvouletý vzdělávací cyklus je přednostně určený dětem z českých rodin, bez znalosti francouzštiny, dětem, které mají chuť a vůli učit se cizí jazyk. Naším cílem je, aby si osvojily francouzštinu na úrovni vyučovacího jazyka a mohly bez obtíží přestoupit do francouzského vzdělávacího systému.


.