SPIP

Naše vize

- Chceme přinášet vzdělání zdůrazňující kulturní a jazykovou rozmanitost. Tím přispívat k rozvoji francouzsko-české identity lycea.

- V ovzduší tolerance a vzájemného respektu se snažíme nejen o to, aby žáci dosahovali co nejlepších výsledků, ale také aby si vypěstovali schopnost samostatného kritického úsudku.

K charakteristice kandidáta (některé požadované vlastnosti a rysy)

- Ztotožnění s naším vzdělávacím projektem - viz projekt školy
- Dynamičnost
- Disponibilita
- Schopnost navrhovat a uskutečňovat projekty
- Vůle skutečně aktivně se zapojit do života školy