SPIP

\\ Rada základní a mateřské školy

Rada základní a mateřské školy je oficiálním orgánem s poměrným zastoupením, kde zasedají zástupci rodičů jedenkrát v každém trimestru a plní následující funkce :
« Rada schvaluje školní řád základní a mateřské školy na základě návrhu předloženého ředitelem základní a mateřské školy.
Tato rada je poradním orgánem a je povinně konzultována v otázkách týkajících se fungování a života školy, a to zejména na téma :
-  pedagogická organizace
-  organizace doby výuky a kalendáře školních prázdnin
-  projekt základní a mateřské školy, případně projekt Francouzského lycea v části týkající se 1. stupně, jehož návrh podává pedagogická rada.
-  zvláštní opatření k zajištění lepšího využívání zdrojů přidělených škole
-  podmínky přizpůsobení školní docházky žáků se specifickými výukovými potřebami s přihlédnutím k místním omezením
-  projekt a organizace školních pobytů (škola v přírodě...)
-  otázky týkající se hygieny, zdraví a bezpečnosti žáků
-  zásady výběru pedagogických pomůcek a materiálů
-  otázky týkající se komunikace s rodiči žáků a jejich začleňování do života školy »
oběžník agentury aefe n°1990 z 25/8/2015

Zasedání Rady základní a mateřské školy probíhají ve francouzštině, tak jako veškerá zasedáních poradních či rozhodovacích orgánů naší školy.

Po kliknutí na tento odkaz si můžete přečíst zápisy ze zasedání Rady.


.

Conseil d’école du 7 novembre 2017

Primary School Council - 7 november 2017

Primary School Council - 13 march 2018

Conseil d’école du 13 mars 2018

Primary School Council - 12 june 2018

Conseil d’école du 12 juin 2018

Elus au Conseil d’École (2017-2018)